top of page
 • White Facebook Icon
 • White LinkedIn Icon
ukonceni.jpg
 • Hrozí vám soudní spor s bývalým zaměstnancem a chtěli byste spor ukončit?

 • Jste zklamáni z toho, jak dlouho se spor táhne i jak se vyvíjí a chcete ho ukončit?

 • Máte klíčové zaměstnance, kteří se nikdy neshodnou? Nechcete se ani s jedním rozloučit, ale neumíte je přimět, aby "táhli za jeden provaz"?

 • Odcházejí vám kvalitní zaměstnanci kvůli atmosféře v týmu a VY o ně nechcete do budoucna přicházet?

 • Přestaňte říkat, že to nejde a pojďme to spolu VYŘEŠIT!

 • Vraťme se zpět k základům a pojďme najít společné řešení, které bude vyhovovat vám oběma!

Vyřešte vaše pracovní spory mediací
s externím mediátorem! 

Výhody mediace jako benefitu zaměstnavatele

1. Dovednosti v oblasti řešení konfliktů

I když Vaši zaměstnanci mohou řešit personální záležitosti skvěle, řešení konfliktů není totéž.

Externí mediátor je v této oblasti odborníkem.

2. Nestranný pohled

I když máte vyškoleného člověka, který bude umět veškeré techniky řešení konfliktu, tak v případě, že to bude Váš zaměstnanec, ztrácí v očích kolegů nestrannost. 

Externí mediátor je nemá vazby na zaměstnavatele a může být vnímán jako nestranný.

podaná ruka 1.jpg

Chcete nabídnout svým zaměstnancům více?

Nabídněte jim MEDIACI pracovních sporů JAKO BENEFIT!

Obraťte se na odborníka v oblasti řešení konfliktů a mediace  

Máte zájem o tuto službu? 

Děkuji za vyplnění!

Moje služby

Konzultace před mediací

 • Je to informativní schůzka v délce cca 60 min, kde vysvětluji, co je mediace, principy mediace a důvody v čem může pomoci zrovna vám.

 • Můžete se zeptat na cokoli ohledně cesty k vyřešení vašeho sporu mediací.

Řešení sporu pomocí mediace

 • Při mediaci musí být prezenčně zúčastněni zástupci obou stran (pokud jednají za firmu, tak vybaveni plnou mocí, že v tomto sporu mohou rozhodovat)

 • Tato mediace může proběhnout s právními zástupci či bez nich. Ale na obou stranách stejně, tj. buď obě strany s právníky nebo obě strany bez právníků

 • Budu naslouchat, jak vidí jednotlivé situace obě strany 

 • Povedu proces mediace tak, aby obě strany dostaly prostor, který potřebují ke sdělení toho, co je pro ně důležité. 

 • Vždy mluví jen jedna strana a druhá strana naslouchá (nebo si píše poznámky) nebo lze využít i oddělených jednání.

 • Ve chvíli, kdy obě strany jsou schopné slyšet námitky toho druhého, navrhují možná řešení a nakonec vyberou to, co jim sedí nejlépe.

 • Je pravděpodobné, že s odstupem několika let se na původní spor budou dívat jinak.

Sepsání závěrečné dohody

 • V případě, že je dosaženo dohody, obě strany participují na textu výsledné dohody. 

 • V případě, že jsou přítomni advokáti obou stran, mohou se na výsledném textu podílet i oni.

 • Pokud jsou tam účastníci sporu bez advokátů, mohou za přispění mediátora vytvořit dohodu a každý ji odnést svému advokátovi k právnímu posouzení. (advokát posuzuje pouze výsledný text dohody).

Co o mně říkají klienti?

"S paní Leflerovou jsem opakovaně spolupracovala v otázce mediace konfliktu v rodině. V době kdy jsem její služby využila byla situace na obou smluvních stranách velmi napjatá, jednalo se o záležitosti rodiny a otázky velmi osobní, kde emoce hrály velkou roli. Přesto se paní Leflerové dařilo náš rozhovor řídit a usměrňovat vždy zpět k tématu a pokaždé se chytit toho konkrétního, na čem se dalo stavět dál.

Paní Leflerová během mediace zůstala zcela nestranná a snažila se i přes silné emoce dávat oběma stranám rovnocenný prostor. I když se jednalo o komplexní problém, kde každá ze stran zaujímala protichůdné stanovisko, i tak se podařilo dojít k dílčímu smírnému výsledku, který nám pomohl se posunout v našem konfliktu směrem k řešení. Během tohoto procesu paní Leflerová projevila velkou dávku trpělivosti, empatie a profesionálního přístupu."

Klientka Radka

"Děkuji. To je jediné, co mě teď napadá po vyřešení 2 roky táhnoucího se sporu s bývalým zaměstnancem. "

Klient Pavel

Kdo jsem?

IMG_0009 A.jpg

Jsem Renata Leflerová  a pomáhám malým a středním firmám nastolit pohodu na pracovišti tím, že umím vyřešit konflikty mezi zaměstnanci.

Mám 15 let zkušeností jako personální ředitelka ve velkých firmách a dlouhodobě se zabývám řešením konfliktů.

Působím i jako zapsaná mediátorka v seznamu mediátorů vedeném u Ministerstva spravedlnosti ČR, tj. řeším spory klientů mimosoudně.

Máte zájem o tuto službu? 

Děkuji za vyplnění!

bottom of page